ORIENTERINGSKART
O-kart er offentlig definert som idrettsanlegg. I Norge blir o-kart utgitt av o-klubbene. Det er den enkelte klubb som eier og har rettighetene til o-kartene de har utgitt. For Kolbotn & Skimts del blir o-kartene formelt sett utgitt av de to klubbene Kolbotn IL og Skimt Ski og Orientering.

Oversikt over o-kart utgitt av KIL og Skimt.

For skolegårdskart se under Orientering i skolen.

Kartsalg:
For kart utgitt av Kolbotn IL: Dag Amundsen
For kart utgitt av Skimt: Geir Trøan
Veiledende løssalgspris for o-kart er ca kr 20,- pr stk, men prisen kan variere noe etter kartenes størrelse og alder.

Kolbotn & Skimt o-lag har i dag til rådighet 11 stk gode og oppdaterte o-kart av normal størrelse. I tillegg finnes et titalls mindre o-kart i tilknytning til skoler og nærområder. Det finnes også noen eldre kart som ikke er oppdatert, men som har muligheter for nyutgivelse.

Nyutgivelser og oppdatering av o-kartene foregår kontinuerlig. Klubbene følger en kartplan som blir vedtatt hvert år. Hvilke kart som blir utgitt beror i stor grad på hvilke arrangementer som klubben skal ha. Dette fordi man ønsker mest mulig oppdaterte kart til bruk under arrangementene. Men, også fordi arrangementene bidrar til finansiering av kartutgivelsene.

For o-løperne er o-kart en forbrukvare som arkiveres etter et o-løp. Gjenbruksprosenten for det enkelte o-kart er lav. Dermed trykkes o-kart i forholdsvis store opplag og bestrebes tilgjengelig for løssalg til en lav pris. Kopiering av o-kart er forbudt etter lov om opphavsrett.

Karthistorikk KIL O-gruppa 1972-1999

Levert av IdrettenOnline