Organisasjonsplan for Kolbotn & Skimt OL i 2016

O-laget skal ledes av et styre på minst 4 medlemmer, leder, nestleder og to medlemmer. Leder og nestleder skal velges fra ulike O-grupper og minst 2 medlemmer skal velges fra ulike O-grupper. Lederne av KIL og Skimt o-grupper skal inngå i styre. Utover dette bestemmes styrets sammensetning av årsmøtet under valg av styre.

Styret

Leder og nestleder som representerer ulike o-grupper

Kasserer

4 styremedlemmer som er leder/kontaktperson for hvert sitt område/komite; Rekruttering og trening, Skautravern, Stolpejakta, Arrangement.

Medlemmer i gruppene fastsettes av styret etter innspill fra leder i komiteen.

Styret oppnevner:

- Ansvarlig for politiattestordningen

- Ansvarlig for barneidretten
Levert av IdrettenOnline