Langtidsplan 2017 – 2021 for Kolbotn & Skimt OL

Arrangement

 • Hvert år arrangere et større terminfestet løp og et løp i Foll-o-karusellen.I 2017 arrangeres et løp på høsten 16.9. med trimtex cup (kretsløp) Pinnåsenkartet.I 2018 skal vi arrangere Veteranmesterskap 7.- 9.september, 3 løp/dager sammen med Ås IL. Sprint på Ås og mellom- og langdistanse på Smerta. I 2019, 2020og 2021 ønskes vårløp (kretsløp).
 • Hvert år arrangeres klubbmesterskap på våren (juni) og Kråkstad Grand Prix som avslutning på høsten oktober/november.Klubbmesterskapet i 2017 fastsettes til lørdag 17.juni.
 • Stolpejakta fortsetter i 2017 etter samme konsept som i 2016.
 • Skautravern har utviklet et utmerket konsept og fortsetter med dette med eventuelt enkelte forbedringer. Markering av 50 års jubileum i 2018.
 • Verdens o-dag markeres hvert år på våren, 24.mai i 2017.

Nye/Revidering av kart

Hentet fra de respektive kartplanene til Kolbotn IL o-gruppe og Skimt Orientering.

 • Bukkesti sør og nord 2019 -2020.
 • Pinnåsen ferdigstilles 2017
 • Tårnåsen sprintkart ferdigstilles 2017
 • Smerta revideres til Veteranmesterskapet i 2018.
 • Langhus skole og Hebekk sprintkart ferdigstilles 2017
 • Vientjern ferdigstilles 2017
 • Gjersenga ferdigstilles 2017

Rekruttering

Vi fortsetter med konseptet vi har hatt de siste årene med Grunnkurs og rekrutttrening videregående vår og høst med natt-trening etter høstferien. Det arrangeres Rekruttkarusell der barn under 16 år samler poeng ved deltakelse på løp og treninger i løpet av sesongen med premiering ved sesongavslutning. Det er enighet om at grunnkurset og rekrutt-løpene i stor grad må legges på nærområde kart med bebyggelse og litt skog.

Det var svært vellykket med opplegg for 6 – 8 åringer på grunnkurset og rekrutt-trening i 2016, og tilbudet til denne aldersgruppen videreføres.

Felles trening

Det lages o-løyper for alle aldre og nivåer samtidig med rekrutt-treningen på onsdager. Informasjon via hjemmesiden www.ksol.no . Barn/ungdom deles i to faste treningsgrupper basert på alder og ferdighet. I tillegg vil det være en gruppe for oppfølging av barn som fortsetter etter grunnkurs til de er klar til opptak i annen gruppe.

Fra januar til april er det innetrening på skole for de unge og løpetur ute for de voksne.

Andre aktiviteter.

Andre aktiviteter vi bruker å være med på/bidra som tas stilling til år for år:

Allidrett Langhus – vår – kveld

Allidrett Ski – vår – kveld

Idrettscamp Ski – første skoleferieuke

Aktivitetsdag/IdrettsdagLanghus- vår – lørdag

Aktivitetsdag/Idrettsdag Ski – lørdag-høst

Ut på tur i Ski – høst – søndag

Friluftslivetsdag Kolbotn – siste søndag i april

Aktivitetsskole/SFO Oppegård – våren

Eventyrfestivalen Kolbotn – andre søndag i september

Finansiering

Hovedinntektene kommer fra klubbens arrangering av Skautraver’n og o-løp.

Midler til drift og aktiviteter søkes også fra Sparebank stiftelsen, Gjensidig stiftelsen, Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Oppegård idrettsråd (LAM-midler), NIF (tippemidler utstyr) og NOF ( aktivitetsmidler barn/ungdom, Finn Fram dag, Grønne turer) samt Voksenopplæringsmidler (VO) i forbindelse med arrangement av o-løp.

Langhus 09.01.2017

Powered by: Bloc