Langtidsplan 2018 – 2022 for Kolbotn & Skimt OL

Arrangement


 • • Hvert år arrangere et større terminfestet løp og et løp i Foll-o-karusellen.

I 2018 skal vi arrangere Veteranmesterskap 7.- 9.september, 3 løp/dager sammen med Ås IL. Sprint på Ås og mellom- og langdistanse på Smerta.

I 2019, 2020, 2021 og 2022 ønsker vi å arrangere vårløp (kretsløp).

Foll-o-karusellen har vi ønske om å arrangere onsdag 30.mai i 2018.

 • • Hvert år arrangeres klubbmesterskap på våren (juni) og Kråkstad Grand Prix som avslutning på høsten oktober/november.

Klubbmesterskapet i 2018 fastsettes til lørdag 16.juni eller søndag 10.juni.

Kråkstad Grand Prix i 2018 fastsettes til lørdag 27.oktober.

 • • Stolpejakta fortsetter i 2018 etter samme konsept som tidligere.
 • • Skautravern har utviklet et utmerket konsept og fortsetter med dette med eventuelt enkelte forbedringer. Markering av 50 års jubileum i 2018.
 • • Verdens o-dag markeres hvert år på våren, 23.mai i 2018.


Nye/Revidering av kart


Hentet fra de respektive kartplanene til Kolbotn IL o-gruppe og Skimt Orientering.

 • • Bukkesti sør og nord 2019 -2020.
 • • Smerta revideres til Veteranmesterskapet i 2018.
 • • Gjersenga ferdigstilles 2018
 • • Ellingsrud sprintkart ferdigstilles 2018
 • • Langhus sprintkart vest for jernbane (Vevelstad/Furusetåsen/Kongslia ned mot Nøstvedtmarka) ferdigstilles 2018/2019
 • • Pinnåsen ferdigstilt 2017
 • • Tårnåsen sprintkart ferdigstilt 2017
 • • Langhus skole og Hebekk sprintkart ferdigstilt 2017
 • • Vientjern ferdigstilt 2017


Rekruttering og ungdomstrening


Vi fortsetter med konseptet vi har hatt de siste årene med Grunnkurs om våren og rekrutt-/ungdoms-trening vår og høst med natt-trening etter høstferien.

Det arrangeres Rekruttkarusell og Ungdomskarusell der barn/unge under 18 år samler poeng ved deltakelse på løp og treninger i løpet av sesongen med premiering ved sesongavslutning.

I 2018 arrangeres grunnkurset 25.april til 23.mai for aldersgruppen 7 år og oppover.

Det er også ønskelig å arrangere sommer-o-skole de første dagene i skolens sommerferie.


Felles trening


Det lages o-løyper for alle aldre og nivåer samtidig med rekrutt-/ og ungdomstreningen på onsdager. Informasjon via hjemmesiden www.ksol.no . Barn/ungdom deles i to faste treningsgrupper basert på alder og ferdighet. 8-12 år Revene og 12 – 18 år Elgene.

Fra januar til april er det innetrening på skole for Revene og eget opplegg for Elgene og løpetur ute for de voksne.


Andre aktiviteter.


Andre aktiviteter vi bruker å være med på/bidra som tas stilling til år for år:

Allidrett Langhus – vår – kveld

Allidrett Ski – vår – kveld

Idrettscamp Ski – første skoleferieuke

Aktivitetsdag/Idrettsdag Langhus- vår – lørdag

Aktivitetsdag/Idrettsdag Ski – lørdag-høst

Ut på tur i Ski – høst – søndag

Friluftslivetsdag Kolbotn – siste søndag i april

Aktivitetsskole/SFO Oppegård – våren

Eventyrfestivalen Kolbotn – andre søndag i september


Finansiering


Hovedinntektene kommer fra klubbens arrangering av Skautraver’n og o-løp.

Midler til drift og aktiviteter søkes også fra Sparebank stiftelsen, Gjensidig stiftelsen, Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Oppegård idrettsråd (LAM-midler), NIF (tippemidler utstyr) og NOF ( aktivitetsmidler barn/ungdom, Finn Fram dag, Grønne turer) samt Voksenopplæringsmidler (VO) i forbindelse med arrangement av o-løp.

Langhus 30.12.2017.

Levert av IdrettenOnline