MEDLEMSKAP
Kolbotn & Skimt Orienteringslag er opprettet på bakgunn av en avtale mellom Kolbotn ILs O-gruppe og Skimt Orientering som sier at medlemskap i K&S O-lag bare kan oppnås av personer som innehar medlemskap i Kolbotn IL eller Skimt Ski og Orientering.
Medlemskontingent skal ikke betales til K&S O-lag, men til KIL eller Skimt.

Medlemskap i K&S O-lag er frivillig og innmelding skal skje på eget initiativ.

Nye som fra før ikke er medlemmer i Kolbotn IL eller Skimt melder seg vanligvis inn i en av klubbene etter boligadressens nærhet til Oppegård eller Ski kommuner.

Innmelding skjer direkte til ett av idrettslagene.
Husk å oppgi at medlemskapet gjelder O-gruppa i idrettslaget.
Husk også at det kan lønne seg med familiemedlemskap.

Send navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-postadresse til:
Kolbotn Idrettslag:
http://www.kolbotnil.no
Skimt Ski og Orientering: http://www.skimt.no

De som fra før er medlemmer i KIL eller Skimt blir automatisk medlemmer i K&S O-lag gjennom deltagelse i o-lagets aktiviteter.

Vedr. representasjon:
Man kan være medlem av så mange idrettslag man vil, men man kan bare representere ett idrettslag i konkurranser innen samme idrett pr sesong


Her er lenke til skjema for registrering av medlemskap i Kolbotn & Skimt OL.

Innmeldingsskjema klubbene.docx


Levert av IdrettenOnline